سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چه خواهد کرد با ما عشق؟

صفحه خانگی پارسی یار درباره

قصه‏ی وحوش

پلنگ پیر در بستر مرگ افتاده بود و داشت آخرین وصیت‏هایش را به فرزندان‏ش می‏گفت:
«به کودک هیچ حیوانی کار نداشته باشید. حتّا اگر فرزند دشمن‏تان باشد...»
***
تیر را در چله‏ی کمان گذاشت و آن را پرتاب کرد.
کودکی روی دستان پدرش تکانی خورد و جان داد.