سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چه خواهد کرد با ما عشق؟

صفحه خانگی پارسی یار درباره

مقامات بارانی

در غم رسیده ام به مقامی که گفته اند
در این مقام، هیچ کسی بی پناه نیست!

پ.ن:
اوّلش باران بود.
وسط باران بود.
یکهو آفتاب شد!
باز باران گرفت.
آخرش هم باران بود.
فردا را کدامین هواشناس میداند؟