سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چه خواهد کرد با ما عشق؟

صفحه خانگی پارسی یار درباره

گاه، آه...

گاه، خر می شوی
در تمایز موهوم یک ایکس با هزار ایکس دیگر
و سه نقطه

بی گاه خر می شوی
در «یکی دانستن ایکس و ایگرگ ها» از تمام جهات
و
سه نقطه!

گاه
کبریای یک درخت سرو،
به شعاع سایه سارش،
چقدر لاله و یاس را می خشکاند
و کجایند حسابداران عالم برای محاسبه ی بهای تمام شده ی خسارت لاله ها و یاس ها؟

گاه
آه..

گاه
فکر میکنی که خوش بخت میشوی
اما سیاه بخت می شوی، گاه برعکس

گاه
میمیری از غم اینکه
اگر خدا به شکایتت رسیدگی نکند شکایتش را به کجا باید ببری

گاه
در درک فلسفه ی غم های روی شانه هایت،
فلسفه ی ایستادنت زیر سؤال میرود

و
به راستی که...
«دل بریدن چه زحمتی دارد»