سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چه خواهد کرد با ما عشق؟

صفحه خانگی پارسی یار درباره

قرص دلتنگی

..کاش قرصی، چیزی، برای رفع دلتنگی می ساختن. و گرنه سرماخوردگی و سردرد و دلپیچه، اگه دارو هم نخوری، بالاخره خودشون یه روزی خوب می شن.. 

-بریده ای از یک رمان که نمی دانم اسمش را!-